Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv I.

Mai cikkünkben (mely egy több részes sorozat első része) a „Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet” (TMMK) járjuk körül, melynek fő célja, hogy – az építmény biztonságos üzemeltetésének létesítési és használati feltételeit összegyűjtve – hosszú távon is biztosítsa a tűzvédelmileg megfelelő műszaki állapotokat. A TMMK ennek tartalmi és formai kereteit rögzíti, de nem térhet ki bizonyos fogalmak tisztázó felvetése elől sem.

Milyen legyen?

A szabályozási célok egyértelműek, mégis két célt kellett összehangolni a TMMK – TvMI készítőinek. Egyrészt a hatóság szempontjából a biztonságos üzemeltetés létesítési és használati feltételeinek rögzítését, másrészt a megfelelő segítség, mintegy használati utasítás biztosítását a létesítmény tulajdonosának a műszaki állapotok ellenőrzéséhez, megtartásához.

A tartalmi elemeknél ez már egyszerűbb, hisz az OTSZ XXI. fejezet követelményeit kell teljesítenie. Kiemelten:

 • tartalmazza az építmény megvalósult tűzvédelmi koncepcióját,
 • mindazon szempontokat, amelyek megváltoztatása kihat az engedélyezett állapotokra, és az épület tűzvédelmi helyzetére,
 • bemutatja a tűzvédelmi szempontból lényeges feltételeket, megoldásokat (átalakítás, beruházás esetére) : a tűzszakasz határok, hő- és füstelvezetéssel ellátott területek, a füstelvezetés koncepciója (ha a füstelvezetés szimuláción alapult, abban az esetben a módosítás új szimulációt igényelhet), a beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéssel védett területek és a védelem jellemzői, stb.
 • egyértelmű és azonosítható adatokat, információkat,
 • a készítő nyilatkozatát. (valóság, tervdokumentáció, adatszolgáltatás)

Mi a tűzvédelmi koncepció?

Amint említettem , a fogalmak szintjén a legfontosabb kérdés: mi a tűzvédelmi koncepció? Ma erre a válaszunk: „A védelmi célok és védelmi szintek, valamint a hozzájuk rendelt eszköz- és feltételrendszerek összessége.”

Ennek két fő elemét emeltük ki. Egyrészt a tűzvédelmi műszaki leírás nagyon rövid, címszavakban történő összefoglalását, másrészt az általános védelmi célok leírását a konkrét esetre vonatkoztatva, annak érdekében, hogy egy átfogó kép megfogalmazódjon a létesítményről. Pl.: építmény tűzállósági fokozata, tűzveszélyességi osztálya/kockázati besorolása; a kiürítés közvetlenül a szabadba történik, vagy a füstmentes lépcsőház irányába.

A TMMI felépítése

 1. Bevezetés
 2. Formátumok és dokumentálás
 3. A TMMK tartalmi követelményei
 • Létesítési
 • Tűzjelző-, tűzoltó berendezés, vészhangosítás, hő és füst elleni védelem
 • Rajzi mellékletek tartalma
 • TMMK készítőjének adatai
 • A felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumok tartalma
 1. Jogszabályok, szabványok jegyzéke

Mellékletek A,B,C,D,E,F,G

Cikkünk következő részében az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeiről, valamint a villamos berendezésekről és villámvédelemről ejtünk szót.