Tűzvédelmi jellemzők – meghatározása, ellenőrzése, dokumentálása, nyilvántartása I.

Az elmúlt három évben megtörtént az építési termékek forgalomba hozatalához, betervezéséhez és beépítéshez kapcsolódó két alapvető jogszabály, az európai 305/2011/EU azaz a CPR és a hazai 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet gyakorlati alkalmazásának megismerése. Cikksorozatunk első részében a CPR-t vesszük górcső alá.

 

A CPR célja

A CPR alap célja három pontban ragadható meg leginkább. Alkalmazásával létrejött az egységes fogalmak használata, az építési termékekre, készletekre vonatkozó egységes műszaki nyelv kialakulása. Ezzel az egységes műszaki nyelvvel elősegítette az európai építési termék piac megteremtését, ezzel párhuzamosan az adott tagállam követelményszintjét teljesítő építési termék korlátozás nélküli beépíthetőségét, azaz a termékek szabad áramlását.

Mindennek a középpontjában az elmúlt években sokat emlegetett teljesítménynyilatkozat áll, amely a CPR alapdokumentuma, és egyben a kormányrendeltben is szereplő teljesítménynyilatkozat mintája. A kettő elnevezésében és logikájában ugyanaz, felhasználhatóságukban azonban igen jelentős a különbség. Míg az első tagállami szintű, a második hazai felhasználhatóságot tesz lehetővé.

Az egységesülő piacon a teljesítménynyilatkozat használatának begyakorlásával a termékek megfelelőségének, összehasonlíthatóságának eldöntését, és ezzel az ár/érték arány meghatározását is elsajátítottuk. Ez természetesen versenyhelyzet teremt a gyártók között. A gyártók felelősek, hogy azt és úgy gyártsanak, ahogy azt az adott termékre vonatkozó harmonizált műszaki előírás megköveteli. A beruházónak pedig – mint fogyasztónak – tudnia kell, mire is van szüksége. Ehhez tudatosan és felelősséggel kell kiválasztania a tervezőt, kivitelezőt, műszaki ellenőrt – az összes beruházói oldalt segítő résztvevőt. Az egyensúly a gyártói és felhasználói oldal között a szabályozási környezet megalkotásával és következetes ellenőrzésével lehet ösztönözni.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a CPR III. mellékletében szereplő teljesítménynyilatkozat minta olyan jól sikerült, hogy a gyártók már egy évvel a hatályba lépést követően, azaz 2014-ben az 571/2014/EU rendelettel könnyített feltételekkel kiállítandó mintát lobbiztak ki, ami azért az előbb leírt célok megvalósulását még mindig teljesíti.

A teljesítménynyilatkozat a CPR legfontosabb dokumentuma

  • kötött formai és tartalmi előírások, immár a rugalmasság biztosításával (574/2014/EU rendelet)
  • kiállításának alapja egy harmonizált műszaki előírás (CE jelölés)
  • harmonizált műszaki előírások megnevezése (pl. szabvány szám EN 12101-2)
  • összes teljesítményjellemző jegyzéke (mindaz, amit a szabvány vizsgálni rendel)
  • teljesítményszint soronkénti megadása (min. egy érték + NPD)
  • tanúsító szervezet NANDO-ban visszakereshető
  • magyar nyelvű