Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv – TvMI II.

Cikkünkben az előzőleg megkezdett témakört, a TMMK-t vesszük ismét górcső alá, ezúttal újabb részleteket – az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit, valamint a villamos berendezéseket és villámvédelmet – tárgyalva.

Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményei

A TvMI tartalmi követelményei közül a leghangsúlyosabb, ezért külön építmény adatlap (F mell.) segíti a munkát. Mit kell ismertetnie?

 • A létesítéskor hatályos szabályozás függvényében a kockázati osztályt, a kockázati egységet, a tűzveszélyességi osztályt, a tűzállósági fokozatot.
 • Tűzterjedés elleni védelmet (tűztávolságok, tűzterjedés elleni védelem, tűzszakaszok kialakítása, tűzgátló szerkezettel határolt helyiségek kialakítása, homlokzati és tetőtűzterjedés elleni védelem, gépészeti és villamos átvezetések, beépített tűzterjedésgátló berendezés alkalmazása, tűzterjedés elleni védelem egyéb megoldásai).
 • Az alkalmazott építési termékek, építményszerkezetek követelményeit és megvalósítási módjait.
 • Alkalmazott méretezési megoldásokat (EC tűzteherre méretezés, tűzgörbék megadása stb).
 • Az építmény kiürítését (a kiürítés koncepciója, első és második szakasz, menekülési útvonalak bemutatása, jóváhagyott létszámok, tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek, menekülésben korlátozott személyek jelenléte, menekítése, védett terek).
 • A tűzoltó egységek beavatkozását segítő megoldásokat (tűzoltási felvonulási terület, mentési helyek, a tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása, tűzoltósági kulcsszéf, tűzoltósági beavatkozási központ, tűzoltósági rádióerősítő kiépítése, létesítményi tűzoltóság).
 • Jogszabálytól, szabványtól való eltérést, egyedi szimulációt (eltérési engedély, feltétel, ellensúlyozó megoldás, engedély megadásánál figyelembe vett körülmények, szimulációk jóváhagyásának ügyiratszáma, feltétel, egyedi megoldás, jóváhagyásnál figyelembe vett körülmények).

Villamos berendezés és villámvédelem

A tűzesetek bekövetkezése és a tűz esetén fontos fogyasztók működése miatt szükséges adatok címszavakban:

 • A villámvédelem és villamos hálózat kialakítása, struktúrája,
 • elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem,
 • transzformátorok, generátorok kialakítása, műszaki adatai,
 • tűzeseti fogyasztók felsorolása, energia ellátása,
 • tűzeseti lekapcsolás ismertetése, állandó feszültség alatt maradó területek bemutatása;
 • biztonsági világítás, biztonsági jelek és menekülési útirányt jelző rendszer kialakítása.