Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv III.

A TMMK-t mint témakört két előző írásunk után (lásd itt és itt) jelen cikkünkben zárjuk le.

Speciális épületgépészeti rendszerek

A felvonók, mozgólépcsők és speciális épületgépészeti rendszerek egyre fontosabb szerepet töltenek be a menekülésben és a mentésben, de az épületek üzemeltetésében is. Ezért kell szerepelnie a normál, biztonsági (tűzoltó, menekülési) felvonó kialakításának, vezérlésének; az épületfelügyeleti vezérlésnek, és tűzoltósági vezérlőtabló kialakításának.

Beépített tűzvédelmi berendezések

A tűzjelző berendezés és vészhangosítási rendszer szerepel elsőként, s mellette a tűzoltó berendezés, mindkét esetben a típus és a létesítési kötelezettség a lefedettség, védelmi szint, felügyelet és a szolgáltatási szerződés a TvMI-ben szereplő közös elem. Ezen túl a tűzjelző berendezésnél a tűz- és hibaátjelzés, a címezhetőség, és a megfelelőség a kötelező tartalmi elem.

A tűzoltó berendezésnél a lefedettség, védelmi szint, védett szakaszok és elhatárolásuk, felügyelet, a feliratok, tájékoztatás, biztonsági előírások szerepeltetendők.

A hő és füst elleni védelemnél a hő- és füstelvezetés kiépítési helye, a rendszer ismertetése, a füstszakaszok, füstgátló nyílászárók, füstkötényfalak elhelyezkedése, kialakítása, a frisslevegő  utánpótlás jellege, helye, módja, a füstmentesítés ismertetése és a vezérlések, működtetés  ismertetése a követelmény.

Eltérés, szimuláció

Az alapcél érdekében a jogszabálytól, szabványtól való eltérés, egyedi szimuláció esetén nagyon aprólékosnak tűnő, de hosszú távon fontos, az engedélyek jóváhagyásának ügyiratszáma, a jogszabályi/szabvány pont, feltétel és az ellensúlyozó megoldás, valamint az engedély megadásánál figyelembe vett körülmények ismertetése. Ugyanez vonatkozik a szimulációkra is (feltétel, egyedi megoldás, jóváhagyásnál figyelembe vett körülmények).

Segédletek

A rajzi melléklet fontos követelménye, hogy lényegre törően és egyértelműen jelenítse meg a tűzvédelmi koncepcióban foglaltakat, térjen ki a különleges kockázatot, veszélyt jelentő helyiségekre és a veszélyekre, jelölje a tűz- és füstszakaszokat, a menekülési útvonalakat.

Ugyancsak fontos a TMMK készítője adatainak, valamint a felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentum tartalmának pontos megjelölése. A mellékletek pedig mintát, szempontokat adnak a dokumentáció elkészítéséhez.

Egy folyamat állomásának részeseiként láthatjuk, hogy a tűzvédelmi tervezés kilép a kiskorúságából, de a nagykorúság eléréséhez új kihívásnak tűnik a tűzvédelmi tervezés rajzi jeleinek alkalmazása. Vagyis egy probléma megoldásával újabb feladat a láthatáron.